השכרת משגר חולצות רב קני ומפעיל

2,500 
(2,925  כולל מע"מ)
+